Information för flervariabelanalys

Examination

Här hittar man information om hur kursen i flervariabelanalys MAG312 vid Högskolan i Gävle examineras

Examinationsform

Kursen Flervariabelanalys MAG312 examineras huvudsakligen med en skriftlig tentamen.

Tentamen VT2016

Ordinarie tentamen :: Torsdag 9 juni 2016
Omtentamen :: 24 augusti 2016


När tentamen är lagd kommer den dyka upp på kursens schema ::

Kurs och tentamensschema för distanskursen i flervariabelanalys VT2016 på högskolans sida.
Detta finns nog också synligt om ni loggar in på er studentportal för att se tentamina att registrera sig till.

Här är de senaste tentorna med lösningar

 1. Juni 2017
 2. Torsdag 9 Juni 2016f
 3. Torsdag 26 Februari 2015
 4. Onsdag 14 januari 2015
 5. Onsdag 13 augusti 2014
 6. Tisdag 10 juni 2014
 7. Fredag 21 februari 2014
 8. Måndag 13 januari 2014.
 9. Måndag 28 oktober 2013, 09:00-14:00
 10. Torsdag 22 augusti 2013 09:00-14:00
 11. Måndag 10 juni 2013, 09:00-14:00
Inlämningsuppgift

I Flervariabelanalys ingår även en obligatorisk inlämningsuppgift (datorlabb).
Uppgiften och dess information finner ni här

Tentamensanmälan

Den som vill tentera måste senast 10 dagar innan tentamenstillfället göra en anmälan till tentamen via högskolans studentportal.
Detta gäller om man vill göra en normal tentamen på plats i Gävle

Tentamen på annan ort

Man kan ansöka om att få tentera på annan ort än Gävle. Då måste man själv hitta en plats (t.ex. på ett lärcentrum eller på en annan högskola)
och tentamensplatsen måste kunna ställa upp med tentamensvakt den tid som gäller för Gävletentamen. All planering för tentamen på annan ort måste vara färdig minst 3 veckor före tentamensdatum.


Här hittar ni högskolans instruktioner om tentamen på annan ort

Betyg

Det betyg ni får på kursens bestäms av resultatet på tentan. Tentamen kommer bestå av 8 stycken uppgifter a´ 5 poäng. Totalt kan man alltså få 40 poäng och för godkänt på kursen krävs 16 poäng, vilket ger det lägsta godkända betyget E. De övriga betygen följer stegen

Poäng intervall Betyg
0-15 F (ej godkängd)
16-20 E
21-25 D
26-30 C
31-35 B
36-40 A
Tentor att öva på

Här är samlas övningstentor och gamla tentor som man kan öva på inför tentorna.

ovnT-vt2013-nr1.pdf
ovnT-vt2013-nr2.pdf

Formelsamling till tentan

Till tentan bifogas en formelsamling som ni kan vänja er vid att använda under kursens gång.

Det är de formler som finns innanför pärmen i Adams Calculus.
Ni har samlingen här också :: adams-formler.pdf korrigerad version med alla 6 formelsidor!


Dessa formelsidor kommer alltså finnas tillgänglig på tentan och ni behöver alltså inte ha med er den själv till tentan.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier