Räkneövning i flervariabelanalys
1

Introduktion till Latex

Hur man skriver en kvotfunktion i latex, lägger upp i forumet och hur funktionen kan genereras i Mathematica.

Räkneövningens innehåll

Denna video visar hur man använder \(\LaTeX\) för att typsätta kvotfunktionen \[ \frac{x^2\sin x +y_0}{x^3+y^3} \] Vi poängterar vikten av backslashparanteser. Efter att ha typsatt kvoten så läggs \(\LaTeX\) koden upp i forumet och vi noterar två typiska fallgropar (glömma backslashparantes och ange en tom rad inne i latex-uttrycket.) I den andra videon visas hur vi genererar en funktion mha mathematicas paletter och sedan exporteras funktionen som \(\LaTeX\)-kod. Dokumentet som jag använder i videon finner ni här: latex-intro.pdf Foruminlägget som gjordes i videon: Foruminlägget

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier