Räkneövning i flervariabelanalys
2

Lagrange exempel Adams 13.3.4

Lösning till Adams uppgift 13.3.4. Ett exempel på Lagranges multiplikatormetod.

Räkneövningens innehåll

Här är en video som visar hur man löser Adams uppgift 13.3.4. Detta är ett exempel på hur man hittar max/min till en funktion där också ett bivillkor skall uppfyllas.

Uppgiftsformulering: Hitta maximum och minimum för funktionen \(f(x,y,z)=x+y-z\) där \((x,y,z)\) också är bunden att ligga på enhetssfären \(x^2+y^2+z^2=1\).

Den geometriska situationen beskrivs av följande Mathematicaplott: Adams-13_3_4.nb

Huvudvideo för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning

Denna mini-lecture belyser material som också hör ihop med

Föreläsning 7 :: Föreläsning om Lagranges Multiplikatormetod
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 3
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier