Räkneövning i flervariabelanalys
27

Adams 16.4.3

En divergenssatsuppgift. Vi utnyttjar ett symmetriargument för att göra integreringen enklare.

Räkneövningens innehåll

Detta är en typisk och ganska enkel divergenssatsuppgift. Det är ganska rättframma räkningar men vi gör ett symmetriresonemang om att udda funktioner ger integralen noll när vi integrerar kring områden som är symmetriska kring origo.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 15 :: Vektoranalys :: Divergenssatsen och Greens sats
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier