Räkneövning i flervariabelanalys
4

Tangentplan för parameterytor

I denna övning visar vi hur parameterytans partialderivator spänner upp tangentplanet. Om parameterytan också är en nivåyta till en funktion så kommer gradienten till denna funktion vara ortogonal mot tangentplanet

Räkneövningens innehåll

En parameteryta ges av en funktion \(S:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3\) \[ S(u,v)=(x(u,v),y(u,v),z(u,v)) \] Denna funktions partialderivator m.a.p. \(u\) och \(v\) blir vektorer som spänner upp tangentplanet. Kedjeregeln ger, precis som i cirkelfallet i en tidigare räkneövning, att gradienten \(\nabla f\) är ortogonal mot båda dessa partialderivatavektorer.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 3 :: Derivatamatriser och kedjeregler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier