Information för flervariabelanalys

Inluppar

Här ges information om kursens inlämningsuppgifter, VT 2016

Syfte ::
Syftet med inlämningsuppgifterna är att belöna arbete under kursens gång. Den främsta vinsten med att arbeta med uppgifterna är att man arbetar med kursens innehåll och därför kommer att lära sig kursinnehållet bättre.
Den sekundära vinsten (moroten) är att man kan erhålla bonuspoäng på tentan. Maximalt kan man få 8 bonuspoäng till tentan. Det kommer att bli 4 inlämningsuppgiftsomgångar och varje omgång ger maximalt 2 bonuspoäng.

Bonuspoängen gäller under VT 2016 och sista chansen att tillgodoräkna sig bonusen blir i Augusti 2016. Totalt sett finns det två tentamens och omtentamenstillfällen under denna period.
Uppgiftsomgångar ::
  1. Inlämningsuppgift 1 :: Deadline 17 april 2016
  2. Inlämningsuppgift 2 :: Deadline 1 maj 2016
  3. Inlämningsuppgift 3 :: Deadline 15 maj 2016
  4. Inlämningsuppgift 4 :: Deadline 29 maj 2016
Hur lämnar man in uppgifterna?
Uppgiftsinlämning sker med en pdf version av era lösningar insänt via BlackBoard. När ni är registrerade på flervariabelanalys så ska ni automatiskt bli enrollerade i Högskolan i Gävles Learning Management System som är BlackBoard. Ni loggar in på BlackBoard med era uppgifter som ni fått från Högskolan i Gävle.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier