Räkneövning i flervariabelanalys
8

Tentamensuppgift 20140814 uppgift 1.

I den här miniföreläsningen går vi genom uppgift 1 på tentan den 13 augusti 2014

Räkneövningens innehåll

I den här miniföreläsningen går vi genom uppgift 1 på tentan 13 augusti 2014
I denna uppgift ska man beräkna och klassificera kritiska punkter till en tvåvariabelfunktion.

Det visar sig att det finns ett lokalt maximum och en sadelpunkt, som klassificeras mha andraderivatatestet. Men det intressanta är att vi har en hel rät linje med kritiska punkter. För dessa punkter så ger andraderivatatestet ingen information (determinanten till Hessianen blir noll). I denna miniföreläsning visar vi hur vi kommer fram till en klassificering av punkterna på denna linje.
Vi använder också en graf ritad mha mathematica och vi bifogar ett videoklipp om hur denna graf ritas upp.

Extra material och länkar för denna miniföreläsning
miniföreläsningens mathematicafil pdf utskrift mav mathematicafilen tentan den 13 augusti 2014
Se även Min Max uppgift

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Tredje video för denna mini-lecture
En fjärde video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning

Denna mini-lecture belyser material som också hör ihop med

Föreläsning 6 :: Andraderivatatestet för klassificering av kritiska punkter
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 3
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier