Föreläsningar i flervariabelanalys

Vi går genom parametriska kurvor och vektorfält. Vi lär oss integrera över kurvor i vektorfälten och att sådana linjeintegraler är oberoende av väg när vektorfältet är konservativt

Avsnitt i Kursboken

I kursboken läser man kapitel 11.1, 11.3, 15.1-15.4

Rekommenderade uppgifter ::

11.1 :: 1, 5, 7, 9, 11, 15
11.3 :: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17
15.1 :: 1, 3, 9, 17
15.2 :: 1, 3, 5, 7, 9
15.3 :: 1, 3, 5, 7, 9
15.4 :: 1, 3, 5, 7

Centrala teman för vekkan::

I denna vekka lär vi oss vad en parameterkurva är och hur man kan beräkna dess längd. Vi lär oss också vad ett vektorfält är och vilka extra villkor som krävs för att fältet ska vara konservativt.

Om en partikel rör sig i en bana i ett kraftfält så kan man modellera detta med en parameterkurva i ett vektorfält. Arbetet som denna partikel utför blir då en viss typ av linjeintegral för denna kurva över kraftfältet. I denna föreläsning lär vi oss hur man utför en sådan beräkning och hur arbetet förenklas om fältet är konservativt.

Vekkans föreläsningar och övningar ::

Här följer de föreläsningar med tillhörande övningar och problem som man bör jobba med under denna studievekka.

Föreläsning 11 :: Föreläsning om kurvor och kurvintegraler
Till föreläsning 11
Räkneövning till denna föreläsning
19:: En envariabelintegral
Problem till denna föreläsning

Inga problem finns för denna föreläsning

Föreläsning 12 :: Föreläsning om vektorfält
Till föreläsning 12
Problem till denna föreläsning

Inga problem finns för denna föreläsning

Minilectures kopplade till denna vekka

Det finns inga miniföreläsningar kopplade till denna vekka

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier