Räkneövning i flervariabelanalys
29

Adams 16.5.1

Rättfram uppgift där poängen är att använda Stokes sats.

Räkneövningens innehåll

16.5.1 är en relativt enkel och rättfram uppgift där huvudpoängen är att använda Stokes sats för att reducera en linjeintegral till en lämplig flödesintegral. För att beräkna integralen så behöver vi bara beräkna arean av en viss triangel. Detta gör vi mha vissa vektorer.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 16 :: Föreläsning om Stokes sats
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier