Räkneövning i flervariabelanalys
16

Adams 14.4.12

Detta är lösning till Adams uppgift 14.4.12 som ger en idé om hur man kan dela upp en integral i flera bitar.

Räkneövningens innehåll

I denna lösning av Adams 14.4.12 så visar vi hur man kan dela upp en integral i flera bitar som kan hanteras var för sig och utnyttja de egenskaper som varje bit har för att göra att bitarna blir enkla att hantera.
I detta fall vidgas integrationsområdet till att bestå av en cirkelsektor. Integralen över cirkelsektorn blir enkel när man utnyttjar polära koordinater. Men man behöver också subtrahera integralen över en triangeldel men denna är enkel att integrera med våra gamla metoder så att vår integral blir cirkelsektorintegralen minus triangeldelens integral.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 10 :: Variabelbyte i dubbel och trippelintegral
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier