Räkneövning i flervariabelanalys
41

Adams 12.7.4

Adams 12.7.4 handlar om gradient, tangentplan och tangentliner till nivåkurvor.

Räkneövningens innehåll

I Adams 12.7.4 visar vi i ett enkelt exempel hur man beräknar gradienten och tangentplanet till funktionens graf ovanför en viss punkt. Uppgiften visar också hur man använder gradienten för att beräkna tangentlinjen till en nivåkurva.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 4 :: Om gradienten
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier