Räkneövning i flervariabelanalys
18

En integral mha sfäriska koordinater

Ytterligare ett exempel där sfäriska koordinater är nyckeln.

Räkneövningens innehåll

Här är ett exempel där vi både integrerar över ett område som gynnas av sfärisk beskrivning och en funktion som blir starkt förenklad om vi använder sfäriska koordinater

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 10 :: Variabelbyte i dubbel och trippelintegral
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier