Föreläsningar i flervariabelanalys

Vi tittar på hur förkunskaper från envariabelanalys och linjär algebra leder oss in i flerdimensionell analys.

Till föreläsning 0

Översikt över funktioner i flera variabler och hur man kan visualisera dem.

Till föreläsning 1

I denna föreläsning introducera partialderivatan och man lär sig hur man deriverar partiellt.

Till föreläsning 2

I detta kapitel introduceras derivatamatriser och sedan används dem till att härleda en allmän kedjeregel som i sin tur kan användas för att härleda andra mer speciella kedjeregler.

Till föreläsning 3

Gradienten till en funktion är vektorn som har funktionens partialderivator som komponenter. Gradienten är vinkelrät mot funktionens nivåkurvor (eller nivåytor i det tredimensionella fallet) och pekar i den riktning som funktionen ökar mest.

Till föreläsning 4

Fler sidor :: 1 2 3 > Last

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier