Föreläsning i flervariabelanalys
11

Föreläsning om kurvor och kurvintegraler

Denna föreläsning introducerar parameterkurvor, hur man beräknar deras längd samt hur man beräknar kurvintegraler.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

En parameterkurva är en funktion \(r :\mathbb{R}\ni t\to\mathbb{R}^n\) \[ r(t)=(x_1(t),\dots,x_n(t)) \] I denna föreläsning ger vi en introduktion till kurvor och deras tolkning som bana för en partikel i rörelse. Parametervektorn anger då positionen för partikeln vid olika tidpunkter. Derivatan till parameterfunktioner anger partikelns hastighet och dess accelleration ges av hastighetens tidsderivata vilket är vår parameterfunktions andraderivata. Man lär sig också hur man beräknar längden på parameterkurvor. I ett antal exempel så ser vi att detta arbete kan vara enkelt men också att enkla situationer kan leda till integraler som i praktiken är omöjliga att beskriva på ett elementärt sett. Sist så generaliserar vi längdintegreringen och introducerar kurvintegraler.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Adams 11.1 och 11.3 samt kapitel 15.3

Uppgifter från Adams att räkna

11.1 :: 1, 5, 7, 9, 11, 15
11.3 :: 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17
15.3 :: 1, 3, 5, 7, 9

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 19 :: En envariabelintegral

    I denna räkneövning härleds en halvkomplicerad integrationsformel som dyker upp då och då i integralräkningarna.

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

Tänk på att man behöver webbläsarplugin Mathematica Player för att se .cdf filerna. .nb filerna kräver att man installerat Mathematica ( som alla studenter vid Högskolan i Gävle har tillgång till ).

Sammanställning av mathematica dokument:
Titel Föreläsning om kurvor och kurvintegraler
cdf-fil param-curve.cdf
mathematica fil param-curve.nb
pdf-fil param-curve.pdf
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier