Räkneövning i flervariabelanalys
21

Linjeintegral över ett icke konservativt vektorfält.

Detta exempel illustrerar att för ett icke konservativt vektorfält så beror integralen av vilken väg vi integrerar över.

Räkneövningens innehåll

Detta exempel, som också finns med i Adams kapitel 15.4 visar hur man beräknar flödesintegraler. I detta fall så är fältet inte konservativt vilket medför att man får olika resultat när man integrerar längs olika kurvor.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 12 :: Föreläsning om vektorfält
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier