Räkneövning i flervariabelanalys
7

Andraderivatatestet

andraderivatatestet för tvåvariabelfunktioner

Räkneövningens innehåll

En tillräckligt deriverar funktion av två variabler kan approximeras av andra gradens Taylorpolynom. I en kritisk punkt är förstagradstermerna noll och polynomet blir då väsentligen en kvadratisk form vars matris består av funktionens andraderivator uträknade i den kritiska punkten. Denna matris, som vi kallar för Hessianmatrisen kan klassificeras som kvadratisk form. Andraderivatatestet säger då att funktionen själv har dessa egenskaper.

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Tredje video för denna mini-lecture
En fjärde video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning

Denna mini-lecture belyser material som också hör ihop med

Föreläsning 6 :: Andraderivatatestet för klassificering av kritiska punkter
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier