Räkneövning i flervariabelanalys
28

Adams 16.4.11

Här använder vi divergenssatsen för att beräkna flödet genom en icke sluten yta.

Räkneövningens innehåll

Divergenssatsen säger något om slutna ytor. I detta exempel så visas hur man kan beräkna flödet genom en icke sluten yta genom att sluta till den och använda divergenssatsen. Detta är ett knep som ibland kan ge oss enklare beräkningar.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 15 :: Vektoranalys :: Divergenssatsen och Greens sats
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier