Räkneövning i flervariabelanalys
32

Adams 12.1.20

Lösning av Adams 12.1.20, en uppgift om nivåkurvor

Räkneövningens innehåll

Här löser vi Adams uppgift 12.1.20 där nivåkurvor till en ellips ritas.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 1 :: Funktioner i flera variabler och deras visualisering
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier