Räkneövning i flervariabelanalys
6

kvadratiska former

kvadratiska former, deras definithet

Räkneövningens innehåll

Denna videoföreläsning handlar om kvadratiska former, deras matriser och vad det innebär att de är positivt, negativt eller indefinit. Dessa är de ickedegenerarade formerna (som karaktäriseras av att matrisens determinant inte är noll). Vi ger även ett exempel på en degenererad kvadratisk form.

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Tredje video för denna mini-lecture
En fjärde video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 3
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier