Räkneövning i flervariabelanalys
42

Adams 12.7.8

Adams 12.7.8 handlar om att hitta tangentplan till nivåytor

Räkneövningens innehåll

I Adams 12.7.8 handlar om hur vi använder gradienten för att beräkna tangentplan till nivåytor

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 4 :: Om gradienten
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier