Räkneövning i flervariabelanalys
25

Adams 15.6.1

I denna uppgift beräknas flödet genom en sluten yta som består av flera delar. Flödet för varje del räknas för sig och totala flödet är summan av delarnas flöden.

Räkneövningens innehåll

I uppgiften beräknas ett flöde genom en sluten yta som består av flera delar. Varje del måste behandlas för sig. Men flera av delarna är enkla och parallella med koordinatplanen. Normalvektorfältena för dessa ytor är därför enkla att fastställa med geometriska metoder. Två av integralerna blir noll (eftersom fältet är vinkelrät mot dessa ytor ) och de två återstående ytorna ger oss det totala flödet. Den sneda triangeln beskrivs enklast som en funktionsgraf och flödet genom denna beräknas som sådant.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 14 :: Föreläsning om flödesintegraler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier