Räkneövning i flervariabelanalys
7

Adams 12.7.26

Video med lösning av Adams uppgift 12.7.26

Räkneövningens innehåll

Denna räkneövningar går genom Adams uppgift 12.7.26. Denna uppgift handlar om att hitta en tangentvektor för skärningskurvan till två nivåytor. Ytornas normalvektorer kan beräknas mha gradienten till funktionerna som definierar nivåytorna. Tangentvektorn måste vara vinkelrät mot båda normalvektorerna och därför parallell med gradientvektorernas kryssprodukt. En Bild av situationen ges mha följande cdf-bild

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 4 :: Om gradienten
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier