Föreläsning i flervariabelanalys
16

Föreläsning om Stokes sats

I denna föreläsning introduceras Stokes sats i 3 dimensioner

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Stokes sats i tre dimensioner relaterar en ytintegral av rotationen för ett vektorfält över en orienterad yta med rand med kurvintegralen av fältet över ytans randkurva: \[ \int_C F\bullet dr=\iint_S (\nabla\times F)\bullet N dS \] Om fältet, ytan och kurvan är begränsade till planet så reduceras Stokes sats och vi får Greens sats. Föreläsningen innehåller exempel som visar hur Stokes sats kan användas i några olika situationer.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Adams 16.5

Uppgifter från Adams att räkna

16.5 :: 1, 3, 5, 7

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 29 :: Adams 16.5.1

    Rättfram uppgift där poängen är att använda Stokes sats.

  2. Räkneövning 30 :: Adams 16.5.7

    Linjeintegral över en sluten kurva beräknas genom att välja en lämplig yta som har kurvan som randkurva.

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

För närvarande finns inga mathematicadokument producerade för denna föreläsning.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier