Föreläsningar i flervariabelanalys

Denna vekka koncentrerar vi oss på att lära oss grunderna till dubbel och trippelintegraler.

Avsnitt i Kursboken

I kursboken läser man kapitel 14.1- 14.5

Rekommenderade uppgifter ::

14.1 :: 1, 5, 6 , 13, 15, 17, 21
14.2 :: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25
14.3 :: 1, 3, 5, 7
14.4 :: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23
14.5 :: 1, 3, 7, 9

Centrala teman för vekkan::

I dessa avsnitt introduceras dubbel och trippelintegraler. Vi lär oss vad dessa integraler innebär och lär oss hur man beräknar dem med upprepad envariabelintegralberäkning. Detta kräver att man lär sig arbeta med områden i två och tre dimensioner och tolka dem så att den upprepade integreringen underlättas. Det är ofta denna omtolkning som innebär störst problem för den som håller på att lära sig multippelintegrering. Det gäller att göra tolkningen så att man för över problemet till envariabelintegraler och dessa integrerar man som vanligt med de tekniker vi har med oss från tidigare kurser.

Vekkans föreläsningar och övningar ::

Här följer de föreläsningar med tillhörande övningar och problem som man bör jobba med under denna studievekka.

Föreläsning 8 :: Föreläsning :: Multippelintegraler introduktion
Till föreläsning 8
Räkneövning till denna föreläsning
12:: Adams 14.2.6
13:: Adams 14.2.8
14:: Adams 14.3.10
Problem till denna föreläsning

Inga problem finns för denna föreläsning

Föreläsning 9 :: Föreläsning om trippelintegraler
Till föreläsning 9
Räkneövning till denna föreläsning
15:: Adams 14.5.7
Problem till denna föreläsning

Inga problem finns för denna föreläsning

Minilectures kopplade till denna vekka

Det finns inga miniföreläsningar kopplade till denna vekka

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier