Räkneövning i flervariabelanalys
11

Exempel om andraderivatatestet

Här är ett ordentligt exempel på hur man använder andraderivatatestet.

Räkneövningens innehåll

I detta exempel så beräknas och klassificeras kritiska punkter till funktionen \[ f(x,y)=x^3+y^3+3xy+3 \] Grafen till funktionen ritad med Mathematica ges av

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 6 :: Andraderivatatestet för klassificering av kritiska punkter
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier