Räkneövning i flervariabelanalys
31

Adams uppgift 12.1.4

Lösning till Adams uppgift 12.1.4 om att beräkna definitionsmängd för en funktion

Räkneövningens innehåll

Adams uppgift 12.1.4 är en uppgift som övera på att beräkna definitionsmängd (engelska: domain) för en funktion. I detta fall är enda problemsituationen om nämnaren blir noll.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 1 :: Funktioner i flera variabler och deras visualisering
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier