Räkneövning i flervariabelanalys
14

Adams 14.3.10

Integration över ett obegränsat (oändligt) triangulärt område

Räkneövningens innehåll

Här är en videolösning till uppgift 14.3.10 i Adams. Poängen är hur man hanterar integration över ett oändligt stort område.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 8 :: Föreläsning :: Multippelintegraler introduktion
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier