Föreläsning i flervariabelanalys
5

Föreläsning om Implicita funktionssatsen

Implicita funktionssatsen säger att ett systems lösbarhet kan avgöras av derivatamatrisen som hör ihop med systemet. Detta är en viktig sats.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Föreläsningen gör ett försök att tolka satsens formulering och framförallt få fram hur derivatamatrisen kommer in i det hela. Två relativt enkla exempel används för att illustrera satsen.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Föreläsningen behandlar Adams kapitel 12.8

Uppgifter från Adams att räkna

12.8 :: 1, 3, 5, 9, 13, 15, 17

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 8 :: Adams uppgift 12.8.5

    I denna övning löser vi 12.8.5 på det sätt som Adams föreslår

  2. Räkneövning 9 :: Adams uppgift 12.8.9

    Här löser vi uppgift 12.8.9 på Adams sätt.

  3. Räkneövning 10 :: Adams 12.8.17

    Här en genomgång av Adams uppgift 12.8.17.

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

För närvarande finns inga mathematicadokument producerade för denna föreläsning.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier