Räkneövning i flervariabelanalys
20

Adams 15.1.10 Flödeslinjeberäkning

I denna räkneövning ger en introduktion till hur man går till väga för att beräkna flödeslinjerna till ett vektorfält

Räkneövningens innehåll

I Adams 15.1.10 ska man beräkna flödeslinjerna till ett tredimensionellt vektorfält. I denna video visar vi hur man kan gå till väga.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 12 :: Föreläsning om vektorfält
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier