Räkneövning i flervariabelanalys
22

Adams 15.5.3

Här löser vi adams 15.5.3

Räkneövningens innehåll

Adams 15.5.3 är ett exempel på hur man beräknar arean av en funktionsgraf över ett visst område.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 13 :: Parameterytor, areaberäkning och ytintegraler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier