Räkneövning i flervariabelanalys
26

Adams 16.3.5

Detta är en uppgift som visar hur man kan använda Greens sats för att beräkna areor.

Räkneövningens innehåll

Genom att välja ett fält så att \[ \frac{\partial F_2}{\partial x}-\frac{\partial F_1}{\partial y}=1 \] så blir tvåvariabelsidan i Greens sats en beräkning av arean för området och Greens sats ger oss då möjligheten att beräkna arean antingen genom direkt räkning eller genom att integrera kurvintegralen runt områdets rand. Vi visar hur detta går till i exemplet Adams 16.3.5

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 15 :: Vektoranalys :: Divergenssatsen och Greens sats
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier