Räkneövning i flervariabelanalys
40

Adams 12.6.20

Adams 12.6.20: linjär approximation för en vektorvärd funktion.

Räkneövningens innehåll

I Adams 12.6.20 beräknar vi den linjära approximationen till en funktione \(g:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3\)

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 3 :: Derivatamatriser och kedjeregler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier