Föreläsning i flervariabelanalys
0

Från förkunskaper till flervariabelanalys

Vi tittar på hur förkunskaper från envariabelanalys och linjär algebra leder oss in i flerdimensionell analys.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Den här föreläsningen startar från enkla förkunskaper från envariabelanalys och linjär algebra och ser hur dessa hjälper oss att komma igång med flervariabelanalysen. I mer detalj så leder kunskaper om vanlig derivering i en variabel direkt till partialderivering av flervariabelfunktioner med avseende på sina variabler. Vi tittar också på ekvationslösning a´ la linjär algebra och ser hur fallen som ger oss parameterlösningar leder oss till förståelse för allmännare parameterkurvor och parameterytor. I föreläsningsfilmerna så visas också hur matematikprogrammet mathematica kommer att användas i föreläsningarna.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Om Ni känner att Ni behöver reptetera vissa kunskaper från envariabelanalys och linjär algebra så kan ni vända er till kurssajterna www.envariabelanalys.se repektive www.linearalgebra.se som har ett liknande upplägg som flervariabelanalys.se där man t.ex. hittar lämpliga videoföreläsningar.

Uppgifter från Adams att räkna

Man kan gärna titta på kapitlen 1-7 i Adams för att rekapitulera de viktiga punkterna från envariabelanalysen. Ha också linjäralgebraboken nära till hands för att repetera kunskaper från denna kurs.

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
 1. En mathematica instruktions video:: Till miniföreläsningen

  sammanfattning:

  Introduktion av miniföreläsning med en mathematicaintroduktionsvideo som exempel

Lösta problem knutna till denna föreläsning
 1. En enkel dubbelintegral:: Svar/lösning

  Beräkna dubbelintegralen \[ I= \int_0^2\int_1^2 xy dx dy \]

 2. Enkla partialderivator:: Svar/lösning

  Beräkna partialderivatorna \(\frac{\partial f}{\partial x}\) och \(\frac{\partial f}{\partial y}\) till funktionen \(f(x,y)=x^2y+3x^3y^5\)

 3. Beräkning av partialderivata:: Svar/lösning

  Beräkna partialderivatorna till funktionen \(f(x,y)=x^2y^3+xy^2\).

Mathematica dokument för denna föreläsning ::

Tänk på att man behöver webbläsarplugin Mathematica Player för att se .cdf filerna. .nb filerna kräver att man installerat Mathematica ( som alla studenter vid Högskolan i Gävle har tillgång till ).

Sammanställning av mathematica dokument:
Titel Från förkunskaper till flervariabelanalys
cdf-fil param-curve.cdf
mathematica fil param-curve.nb
pdf-fil param-curve.pdf
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier