Räkneövning i flervariabelanalys
44

Volymsberäkning med trippelintegral

Här är ett exempel av en volymsberäkning med trippelintegral

Räkneövningens innehåll

Ett område begränsas av ett antal funktionsytor. Uppgiften är att beräkna volymen av detta område.
Problemet ligger i att beskriva området på ett sätt som gör att det är lätt att ställa upp en trippelintegral som tre upprepade enkelintegreringar och det är det som illustreras i detta exempel.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 9 :: Föreläsning om trippelintegraler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier