Föreläsning i flervariabelanalys
8

Föreläsning :: Multippelintegraler introduktion

Vi introducerar dubbelintegralen och visar hur den kan beräknas m.h.a. upprepad envariabelintegration.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Föreläsningen behandlar

 1. Integralen \(\iint_A f(x,y)dxdy\) summerar infinitesimala rätblock \(f(x,y) dx dy\) över ett område \(A\subset\mathbb{R}^2\)
 2. Integralen tolkas som upprepad enkelintegrering så att om \(A\) är rektangeln \(\{a\leq x\leq b, c\leq y\leq d\}\) så blir integralen \[\int_c^d\left[\int_a^b f(x,y)dx\right]. dy\] Dvs vi integrerar först den inre integralen m.a.p. \(x\) och sedan den yttre m.a.p. \(y\).
 3. Rektanglar är lättast att integrera över. Men vi behöver metoder som hjälper oss när vi har mer komplicerade områden. Här lär vi oss hur man integrerar över ett område som är begränsat av funktionsgrafer.
 4. Generaliserade integraler :: improper integrals: När integrationsområdet blir obegränsat eller om \(f(x,y)\) blir obegränsad i någon punkt i integrationsområdet så behöver man utvidga integralens definition för att hantera detta. Sådana integraler reduceras till integral över en mängd där integralen blir ändlig och sedan tar man ett gränsvärde.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Adams 14.1-14.3

Uppgifter från Adams att räkna

14.1 :: 1, 5, 6, 13, 15, 17, 21
14.2 :: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 25
14.3 :: 1, 3, 5, 7

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
 1. Räkneövning 12 :: Adams 14.2.6

  Integration över en rektangel

 2. Räkneövning 13 :: Adams 14.2.8

  Integration över en triangel

 3. Räkneövning 14 :: Adams 14.3.10

  Integration över ett obegränsat (oändligt) triangulärt område

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

För närvarande finns inga mathematicadokument producerade för denna föreläsning.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier