Räkneövning i flervariabelanalys
3

Generalisering av cirkelexemplet från Rö 2

I Räkneövning 2 så visade vi att cirkelparametriseringens derivata och nivåkurvefunktionens gradientvektor är ortogonala. I denna övning så visar vi att detta gäller i ett allmännare fall.

Räkneövningens innehåll

I Räkneövning 2 så visade vi att cirkelparametriseringens derivata och nivåkurvefunktionens gradientvektor är ortogonala. I denna övning så visar vi att detta gäller i ett allmännare fall: Givet en funktion \(f(x,y)\) med nivåkurvan \(f=n\) som har parametrisering \(c(t)=(x(t),y(t))\) så gäller att gradientvektorn är ortogonal mot tangentvektorn: \[ \nabla f\bullet c' =0 \]

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 3 :: Derivatamatriser och kedjeregler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier