Föreläsning i flervariabelanalys
1

Funktioner i flera variabler och deras visualisering

Översikt över funktioner i flera variabler och hur man kan visualisera dem.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Här görs en genomgång av de typer av funktioner som vi studerar i kursen flervariabelanalys. Att kunna visualisera flervariabelfunktioner är speciellt nyttigt när det gäller flervariabelfunktioner. Vi visar några ollika sätt att visualisera funktionerna.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Man läser och jobbar med framförallt kapitel 12.1. Öva speciellt på att rita och förstå funktionsgrafer och nivåkurvor och nivåytor.

Uppgifter från Adams att räkna

12.1:: 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 37, 38

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 32 :: Adams 12.1.20

    Lösning av Adams 12.1.20, en uppgift om nivåkurvor

  2. Räkneövning 33 :: Adams uppgift 12.1.41

    Adams 12.1.41 handlar om nivåytor till funktion i tre variabler.

  3. Räkneövning 31 :: Adams uppgift 12.1.4

    Lösning till Adams uppgift 12.1.4 om att beräkna definitionsmängd för en funktion

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

Tänk på att man behöver webbläsarplugin Mathematica Player för att se .cdf filerna. .nb filerna kräver att man installerat Mathematica ( som alla studenter vid Högskolan i Gävle har tillgång till ).

Sammanställning av mathematica dokument:
Titel Funktioner i flera variabler och deras visualisering
cdf-fil visualisering_Flervar_fkn.cdf
mathematica fil visualisera3Dfunktioner.nb
pdf-fil visualisera3Dfunktioner.pdf
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier