Föreläsning i flervariabelanalys
1

Funktioner i flera variabler och deras visualisering

Översikt över funktioner i flera variabler och hur man kan visualisera dem.

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Här görs en genomgång av de typer av funktioner som vi studerar i kursen flervariabelanalys. Att kunna visualisera flervariabelfunktioner är speciellt nyttigt när det gäller flervariabelfunktioner. Vi visar några ollika sätt att visualisera funktionerna.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Man läser och jobbar med framförallt kapitel 12.1. Öva speciellt på att rita och förstå funktionsgrafer och nivåkurvor och nivåytor.

Uppgifter från Adams att räkna

12.1:: 1, 3, 7, 11, 15, 19, 21, 23, 27, 37, 38

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 31 :: Adams uppgift 12.1.4

    Lösning till Adams uppgift 12.1.4 om att beräkna definitionsmängd för en funktion

  2. Räkneövning 32 :: Adams 12.1.20

    Lösning av Adams 12.1.20, en uppgift om nivåkurvor

  3. Räkneövning 33 :: Adams uppgift 12.1.41

    Adams 12.1.41 handlar om nivåytor till funktion i tre variabler.

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

Tänk på att man behöver webbläsarplugin Mathematica Player för att se .cdf filerna. .nb filerna kräver att man installerat Mathematica ( som alla studenter vid Högskolan i Gävle har tillgång till ).

Sammanställning av mathematica dokument:
Titel Funktioner i flera variabler och deras visualisering
cdf-fil visualisering_Flervar_fkn.cdf
mathematica fil visualisera3Dfunktioner.nb
pdf-fil visualisera3Dfunktioner.pdf
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier