Räkneövning i flervariabelanalys
23

Adams 15.5.7

Exempel på hur man beräknar en ytintegral

Räkneövningens innehåll

I Adams 15.5.7 beräknas en ytintegral. Integralberäkningsstegen involverar ett geometriskt argument som gör integreringen lättare.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 13 :: Parameterytor, areaberäkning och ytintegraler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier