Föreläsningar i flervariabelanalys

Under denna vekka jobbar vi med hur man beräknar och klassificerar maximi och minimipunkter. Vi jobbar också med Lagrange multiplikatormetod som hjälper oss att hitta max/min för funktioner där också ett bivillkor skall uppfyllas

Avsnitt i Kursboken

I kursboken läser man kapitel 13.1, 13.3

Rekommenderade uppgifter ::

13.1 :: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 21

13.3 :: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Centrala teman för vekkan::

Hur man beräknar max och min, Andraderivatatestet, Lagrange multiplikatormetod.

Vekkans föreläsningar och övningar ::

Här följer de föreläsningar med tillhörande övningar och problem som man bör jobba med under denna studievekka.

Föreläsning 6 :: Andraderivatatestet för klassificering av kritiska punkter
Till föreläsning 6
Räkneövning till denna föreläsning
11:: Exempel om andraderivatatestet
Problem till denna föreläsning
Min max uppgift
Föreläsning 7 :: Föreläsning om Lagranges Multiplikatormetod
Till föreläsning 7
Räkneövning till denna föreläsning

Inga övningar finns för denna föreläsning

Problem till denna föreläsning
Uppgift om Lagrange multiplikator-metod.
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier