Räkneövning i flervariabelanalys
39

Adams 12.6.8

Adams uppgift 12.6.8 om linjär approximation till en reellvärd funktion

Räkneövningens innehåll

Adams uppgift 12.6.8 handlar om linjär approximation. Man ser hur man beräknar den linjära approximationen till \(g(s,t)=s^2/t\) och hur man kan använda den för att beräkna närmevärden till funktionen

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 3 :: Derivatamatriser och kedjeregler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier