Räkneövning i flervariabelanalys
45

Ett till exempel om volymsberäkning med trippelintegral.

En volym som begränsas av funktionsgrafer beräknas mha trippelintegrering.

Räkneövningens innehåll

Liksom i räkneövning 44 ska vi beräkna volymen av ett område som begränsas av funktionsgrafer. Poängen är hur vi skriver området på en form som gör det lätt att ställa upp volymsintegralen.

Video för räkneövningen


Föreläsning som är relevanta för denna räkneövning

Denna räkneövning tränar på material från

Föreläsning 9 :: Föreläsning om trippelintegraler
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier