Föreläsningar i flervariabelanalys

Denna vekka introducerar vi grunderna i vektoranalys där vi tittar på grad, div, curl och deras tolkningar. Vi studerar också Greens sats.

Avsnitt i Kursboken

I kursboken läser man kapitel 16.1-16.3

Rekommenderade uppgifter ::

16.1 :: 1, 3, 5, 7
16.2 :: 7, 15, 16
16.3 :: 1, 3, 5

Centrala teman för vekkan::

Under denna vekka påbörjar vi arbetet med att lära oss grunderna i vektoranalys. Vi studerar grad, div och curl och lär oss hur dessa begrepp beräknas och tolkas. Vektoranalysen kommer till fokus när vi går genom Greens sats och den tvådimensionella divergenssatsen.

Vekkans föreläsningar och övningar ::

Här följer de föreläsningar med tillhörande övningar och problem som man bör jobba med under denna studievekka.

Föreläsning 15 :: Vektoranalys :: Divergenssatsen och Greens sats
Till föreläsning 15
Räkneövning till denna föreläsning
26:: Adams 16.3.5
27:: Adams 16.4.3
28:: Adams 16.4.11
Problem till denna föreläsning

Inga problem finns för denna föreläsning

Minilectures kopplade till denna vekka

Det finns inga miniföreläsningar kopplade till denna vekka

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier