Räkneövning i flervariabelanalys
5

Taylorutveckling i två variabler

Härledning av andragradens Taylorpolynom för en funktion av två variabler.

Räkneövningens innehåll

Denna miniföreläsning handlar om hur man beräknar andragradens Taylorpolynom för en funktion av två variabler. Vi börjar med envariabelfallet och använder detta för att härleda tvåvariabelsituationen. Vi avslutar med ett exemepl

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Tredje video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning

Denna mini-lecture belyser material som också hör ihop med

Föreläsning 6 :: Andraderivatatestet för klassificering av kritiska punkter
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 2 ::

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 3
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier