Räkneövning i flervariabelanalys
4

Miniföreläsning om tangentplan till grafen för en tvåvariabelfunktion

miniföreläsning om tangentplan

Räkneövningens innehåll

I denna föreläsning visar vi först hur man beräknar en tangentvektor till grafen för en envariabelfunktion. Detta använder vi sedan för att beräkna tangentvektorer som hör ihop med partialderivator. Tar vi sedan kryssprodukten av dessa tangentvektorer så får vi en normalvektor för ett tangentplan. Vi beräknar en linjär (affin, mer exakt) funktion vars graf precis är tangentplanet. Föreläsningen avslutas med ett exempel.

Huvudvideo för denna mini-lecture
En andra video för denna mini-lecture
Tredje video för denna mini-lecture
Föreläsning som är relevanta för denna miniföreläsning

Denna mini-lecture belyser material som också hör ihop med

Föreläsning 3 :: Derivatamatriser och kedjeregler
Denna miniföreläsning är relevant för följande veckor

Denna minilecture är lämplig att jobba med under

vekka 1
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier