Computable document format-dokument i flervariabelanalys

Cirkel med tangent och normal

Vi ritar en parametriserad cirkel \[c(t)=(\cos t, \sin t)\].]. Dess derivata är en tangenvektor och normalvektorn kan få fram från funktionen \[f(x,y)=x^2+y^2\] som har denna cirkel som nivåkurva. Manipulera vinkeln och se hur tangenten och normalvektorn ändras.

cirkelTangentNormal-sta.cdf cirkelMedDerivataVektor-sta.nb cirkelMedDerivataVektor-sta.pdf
Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier