Föreläsning i flervariabelanalys
16

Föreläsning om Stokes sats

I denna föreläsning introduceras Stokes sats i 3 dimensioner

Till föreläsningen
Föreläsningens innehåll

Stokes sats i tre dimensioner relaterar en ytintegral av rotationen för ett vektorfält över en orienterad yta med rand med kurvintegralen av fältet över ytans randkurva: \[ \int_C F\bullet dr=\iint_S (\nabla\times F)\bullet N dS \] Om fältet, ytan och kurvan är begränsade till planet så reduceras Stokes sats och vi får Greens sats. Föreläsningen innehåller exempel som visar hur Stokes sats kan användas i några olika situationer.

Avsnitt i Adams att arbeta med

Adams 16.5

Uppgifter från Adams att räkna

16.5 :: 1, 3, 5, 7

Räkneövningar kopplade till denna föreläsning
  1. Räkneövning 30 :: Adams 16.5.7

    Linjeintegral över en sluten kurva beräknas genom att välja en lämplig yta som har kurvan som randkurva.

  2. Räkneövning 29 :: Adams 16.5.1

    Rättfram uppgift där poängen är att använda Stokes sats.

Miniföreläsningar kopplade till denna föreläsning
Lösta problem knutna till denna föreläsning
Mathematica dokument för denna föreläsning ::

För närvarande finns inga mathematicadokument producerade för denna föreläsning.

Veckoplaneringar :

Terminologi:: En vekka är för en kvartsfartskurs
två vanliga veckor.

Kursinformation :
Miniföreläsningar
Föreläsningar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Räkneövningar
Kategorier